Informácie pre klienta

Informácie pre klienta

Vlastníkom stránky Fitpoistka.sk je IVAMAR s.r.o. IČO:4612032 B.S.Timravy 16. Halič 98511 zapísaná ako ako podriadený finančný agent Reg.č. 248949 .
Webová stránka vykonáva finačné sprostredkovanie v pozícii podriadeného finačného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle §9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal,a.s.